EEQ-REQ

ÜMUMİ MƏLUMAT

Elektroensefaloqrafiya və ya EEQ baş beynin summar elektrik aktivliyini qeydə almaq və qiymətləndirək üçün istifadə olunan nevroloji müayinə metodudur. EEQ epilepsiya diaqnozunun qoyulması və epilepsiya  sindromunun müəyyən edilməsi üçün istifadə olunur.EEQ müayinəsinin nəticəsi aşağıdakı

 • epileptik fəaliyyətin olması;
 • epileptik fəaliyyətin ocaqlı və ya yayılmış olması;
 • sindromun dəqiqləşdirilməsi;
 • Növbəti müayinə üsulunun seçilməsi;
 • Müalicə taktikası;
 • Proqnoz

 və s.  halların araşdırılmasında əvəz olunmasıdır.

EEQ müayinəsi epileptik tutmadan sonra 24 saat ərzində aparılarsa, patoloji dəyişiklərin aşkar olunması ehtimalı çoxalır.

Klinikanın EEQ kabinetində kompüterləşdirilmiş 12 kanallı ensefaloqraf aparatından istifadə olunur. Aparatda ensefaloqramma və həmçinin reovazoensefaloqramma müayinə növləri də aparılır.

REQ-reoensefaloqrafiya baş beyin, mərkəzi və periferik damarlarda qan dövranının vəziyyətini və dəyişikliyini müəyyən edən müayinə üsuludur.

 • Beyin damarlarının çatmamazlığı;
 • Başgicəllənmələr;
 • Qulaqda küy və səs;
 • Miqren xəstəliyi;
 • Vegeto-damar distoniyası;
 • Ateroskleroz;
 • Arterial hipertoniya və hipotoniya;
 • Vertebro-bazilyar çatmamazlığı;
 • Beyin qabığının hipoksiyası;

və s.kimi hallarda REQ müayinəsinə göstərişdir.

4709577-5

9296

10

db29495dd66ab8e2732dcb95d8b3e2d2

images

8d365fcd14f57c917e72843a5f7b9c95

vivosense