UROLOGİYA

ÜMUMİ MƏLUMAT

Klinikanın urologiya şöbəsində bütün uroloji və endouroloji əməliyyatlar uğurla həyata keçirilir.

  • Ən böyük həcmdə endoskopik uroloji əməliyyatlar
  • Qafqazda ilk dəfə prostat vəzinin böyüməsi zamanı endoskopik lazer əməliyyatları (ABŞ "LUMENİS")
  • Prostatın enukleyasiyası
  • Böyrəklərdən mərcan daşların endoskopik yolla operativ müdaxiləsi
  • Böyrək kistalarında laporoskopik cərrahi müdaxilələr
  • Varikoselin mikrocərrahiyyə yolu ilə müalicəsi
  • Böyrək və sidik axarlarında olan daşların ekstrakorporal litotripsiya ilə müalicəsi 
  •  Qadınlarda stres zamanı sidik inkontinansiyasının endoskopik yolla müalicəsi