MAQNİT REZONANS TOMOQRAFİYASI

ÜMUMİ MƏLUMAT

Maqnit rezonans tomoqrafiya (MRT) sabit maqnit sahəsində toxumada yerləşəm hidrogen nüvələrinin yüksək tezlikli impulslara verdiyi cavab reaksiyasının ölçülməsinə əsaslanmışdır. MRT insan bədəninin bütün daxili orqanlarını müayinə etməyə imkan verir və dərin yerləşmiş bioloji toxumaların viziullaşmasını təmin edir. MRT MRT sinir sistemi , sümük iliyi, əzələ-oynaq sistemi və yumşaq toxumaların dəyərləndirilməsində istifadə olunur. Klinikamızda MRT müayinəsi iki aparat vasitəsilə aparılır: HİTACHİ şirkətinə məxsus olan 0,33 tesla AİRİS 2 cihaz və PHİLİPS şirkətinə məxsus olan 1,5 tesla ACHİEVA MRT vasitəsilə baş-beyin, hipofiz , göz almaları , boyun orqanları , fəqərə sütunu və onurğa beyni, döş qəfəsi orqanları , qarın boşluğu orqanları, çanaq orqanları, sümük-oynaq sistemi, yumşaq toxumalarda meydana gələn dəyişiklikləri aşkar etmək olar.Bu aparatda aşağıdakı müayinələr aparılır:

 

 •        Cerebral (Beyin) MRT
 •        Orbital MRT
 •        Paranazal sinuslar MRT
 •        Kəllə əsası MRT
 •        Hipofız MRT
 •        Boyun sahəsi MRT
 •        Yuxarı abdomen (yuxarı qarın boşluğu) MRT
 •        Pelvik (çanaq sahəsi) MRT
 •        Böyrəklər MRT
 •        Böyrəküstü vəzlər MRT
 •        Onurğa sütunu – Boyun MRT
 •        Onurğa sütunu – Döş fəqərələri MRT
 •        Onurğa sütunu – Bel fəqərələri MRT
 •        Oynaq – Bud-çanaq MRT
 •        Oynaq – Diz MRT
 •        Oynaq –dirsək MRT
 •        Oma-qalça oynaqları MRT
 •        Serebral MR Angioqrafiyasi
 •        Servikal (boyun damarları) MR Angioqrafiyasi
 •       MR xolangioqrafiya

 

l_5d53460e48d93ede70b998bd8ea22ed2

2-hitach-airis-2-35-open-mri-1

dsc_4474

0l1a1703