LABORATORİYA

ÜMUMİ MƏLUMAT

N.Tusi adına Klinikanın çoxsahəli Laboratoriya şöbəsi bütün sanitar normalara cavab verən izolə olunmuş blokda yerləşir. Laboratoriya aşağıdakı sahələr üzrə ixtisaslaşmışdır:

  • Ümumi klinik müayinələr 
  • Biokimyəvi 
  • Seroloji 
  • Molekulyar diaqnostik 
  • Histologiya və sitologiya 
  • Bakteriologiya

N.Tusi adına Klinikanın laboratoriya şöbəsi müayinələrin maksimum dəqiqliyini təmin edən, Avropa, ABŞ ölkələrinin müxtəlif qabaqcıl firmalarının (Beckman Coulter, AWARENESS və s.) istehsalı olan müasir robot analizatorlarla təchiz olunmuşdur. Mütəxəssislər tərəfindən qurulan PZR (polimeraz-zəncirvari reaksiya) laboratoriyasında aparılan müayinələr yüksək spesifikliyi, həssaslığı, müxtəlif törədicilərin aşkar olunma prosedurunun fərqliliyi ilə seçilir.

Burada klinik-laborator müayinə üsulları və müasir avadanlıqlarla işləmək üçün təkmilləşmə kursları keçmiş yüksək səviyyəli həkim-laborantlar çalışırlar.

0l1a1686

0l1a1687

0l1a1689

0l1a1681

0l1a1683

0l1a1691