GİNEKOLOGİYA

ÜMUMİ MƏLUMAT

     N.Tusi adına Klinikanın ginekologiya şöbəsi stasionar və poliklinika bölməsindən ibarətdir. Poliklinika bölməsində pasientlərin yüksək ixtisaslı həkim-ginekoloqlar tərəfindən konsultativ qəbulu və diaqnostik  müayinəsi aparılır.

Ginekoloji stasionarda laporoskopik və yə endoskopik üsulla bu profilin bütün cərrahi müdaxilələri müvəffəqiyyətlə aparılır. Cərrahi və uroloji profilli mütəxəsislərin ginekoloqlarla birgə fəaliyyəti bu operativ müdaxilələrin daha da mükəmməl aparılmasına şərait yaradır. Bu da pasientlərin bir operativ müdaxilə hesabına bir neçə profilli xəstəliklərdən azad olmasına kömək edir.

  • Ginekoloqun konsultasiyası

  • Video Kolposkopiya

  • Histeroskopiya

  • Diaqnostik laporoskopiya

  • Konservativ müalicə

  • Endokrinoloji ginekologiya: sonsuzluq, mayalanmanın stimulə edilməsi və s.

  • Cərrahi və endoskopik müdaxilələr